Cách 1: Cập Nhật Firmware từ SETTING MENU (Cách này update sẽ không xóa ứng dụng trong máy)

1/. Tải bản firmware mới vào thư mục gốc của USB

2/. Cắm USB đó vào cổng USB trên HIMEDIA Box

3/. Truy cập vào Setting–> System –> System Upgrade –> Local Update và chọn cổng USB cắm USB chứa firmware.

4/.  HIMEDIA Box sẽ tự động cập nhật firmware mới và khởi đổng lại

Thường bạn sẽ mất 5 – 10 phút để cập nhật và box sẽ khởi động lại. Tuy nhiên khi khởi động lần đầu sẽ mất khoảng 5 phút nhé.

Cách 2: Cách Update Firmware HIMEDIA Từ Ngay Lúc Khởi Động Recovery Mode (Cách này sẽ xóa hết các ứng dụng được cài trên máy)

1/. Tải bản firmware mới vào thư mục gốc của USB

2/. Cắm USB đó vào cổng USB trên HIMEDIA Box

3/. Trước tiên rút hết nguồn HIMEDIA Box, sử dụng 1 cây kim hoặc tăm nhỏ, chọt và giữ chặt trong lỗ reset của HIMEDIA Box

4/. Trong khi tay vẫn đang giữ chặt lỗ reset thì cắm nguồn adapter cho HIMEDIA Box, đồng thời vẫn giữ chặt lỗ reset đó 5 giây nữa rồi mới nhả ra.

5/. Trên màn hình sẽ hiển thị trạng thái cập nhật firmware mới cho HIMEDIA BOx

6/. Đợi 5-10 phút, HIMEDIA Box sẽ tự động update và khởi động lại, sau khi khởi động xong là quá trình update rom thành công

Lưu ý:

- Các trường hợp cập nhật từ hệ điều hành 5.1 lên 7 và ngược lại, cập nhật từ FW Stock sang Google TV và ngược lại thì bắt buộc sử dụng cách 2

- Đối với các Model Q1 Quadcore, Q3 Quadcore, Q8 Quadcore, Q5 Quadcore, Q10 Quadcore khi đã update lên FW hiện tại thì không được hạ xuống FW trước bản 3.0.3

 

Danh Sách FW Mới Nhất Của HIMEDIA UPDATE:

 
http://himediatech.vn/tmp/resize/261x261/uploads-mix-2016-05-himedia-q1.jpg Himedia Q1 Quadcore HMD-3.0.4 2016-08-18.181144                           Download
       
   Himedia Q3 Quadcore  
HMD-3.0.4 2016-08-18.181144
 Download
       
   Himedia Q8 Quadcore  HMD-3.0.4 2016-08-19.164101  Download
       
   Himedia Q5 Quadcore  HMD-3.0.4 2016-08-19.164101  Download
       
   Himedia Q10 Quadcore  HMD-3.0.3 2015-12-14.092330  Download
       
   Himedia H1  HMD-1.1.2 2017-06-12.133351  Download
       
   Himedia H1  Google TV 1.1.1 25-04-2017  Download
       
   Himedia H8  HMD-1.1.7 2017-03-15.183641  Download
       
   Himedia H8 Plus  HMD-1.1.7 2017-03-15.193212  Download
       
Himedia A5 HMD-2.0.5 2017-06-30.102521 Download
       
Himedia A5 Bản FW 2.0.5 Myk+ 02-02-2018 Download
       
Himedia A5 Bản Android Google TV 2.0.4 15-04-2017 Download
       
Himedia A5 Bản Firmware Stock Android 7.1.2 (xem thêm) Download
       
  Himedia Q30 Stock HMD-2.0.9 2018-04-08.195443 Download
       
Himedia Q30 Bản FW 2.0.8 Google Android TV 23-04-2018 Download
       
Himedia Q5Pro Stock 1.1.0 – Android 5.1 Download
       
Himedia Q5Pro Stock 2.0.3 - Android 7 Download
       
Himedia Q5Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các box đang chạy Android 7 )
Download
       
Himedia Q5Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0 )
Download
       
  Himedia Q5Pro FW Stock 2.0.9 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster, Myk+ Download
       
Himedia Q5Pro Google TV 2.0.9 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster, myk+ Download
       
Himedia Q5Pro FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0
Download
       
Himedia Q10Pro Stock 1.1.0 – Android 5.1 Download
       
Himedia Q10Pro Stock 2.0.3 - Android 7 Download
       
Himedia Q10Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các Box đang chạy Android 7 )
Download
       
Himedia Q10Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0 )
Download
       
  Himedia Q10Pro FW Stock 2.0.9 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster, myk+ Download
       
Himedia Q10Pro Google TV 2.0.9 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster, myk+ Download
       
Himedia Q10Pro FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0
Download
       
  Himedia Q10Pro Lite  Stock 1.0.7  Download